Παρνασσός flight test

Παρνασσός flight test

Φήμες λένε ότι γιγάντια χταπόδια εμφανίστηκαν σε απόμακρες πλαγιές του Παρνασσού!